Priser

Priser

Hos oss kan du betala både kontant och med kort. Är ditt djur försäkrat kan vi direktreglera kostnaderna med försäkringsbolagen.

Efter att veterinären gjort en första bedömning av hur ditt djur mår diskuterar vi tillsammans olika behandlingsalternativ och kostnaden för dessa innan vi går vidare.

Nedan följer prisexempel på våra vanligaste tjänster och ingrepp.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på telefon för mer information om priser.

Vaccinationer:

Hund
Valpsjuka/HCC/parvo/kennelhosta DHPPi 365 kr
Kennelhosta Pi eller KC 365 kr
Herpes 595 kr
Rabies 385 kr

Katt
Kattsnuva och kattpest Tricat 365 kr
Kattsnuva Ducat 365 kr
Rabies 385 kr

ID-märkning

Chip 365 kr
Öra (inkl sedering) katt 655 kr, i samband med op 230 kr

Tandstensborttagning

1300-1900 kr

Besiktning:

Besiktning vuxen hund 520 kr
Besiktning vuxen katt 355 kr
Valpkull/kattkull (bes, chip, vacc) 410 kr per valp.

Röntgen:

Inkl lugnande och SKK:s avgifter.
HD-röntgen 1410 kr
HD samt ED eller knä-röntgen 1840 kr

Dräktighetsundersökning:

Ultraljud 675 kr
Röntgen 675 kr

Seniorkoll

Seniorkoll hund och katt 1300 kr