Priser

Priser

Hos oss kan du betala både kontant och med kort. Är ditt djur försäkrat kan vi direktreglera kostnaderna med försäkringsbolagen.

Efter att veterinären gjort en första bedömning av hur ditt djur mår diskuterar vi tillsammans olika behandlingsalternativ och kostnaden för dessa innan vi går vidare.

Nedan följer prisexempel på våra vanligaste tjänster och ingrepp.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på telefon för mer information om priser.

Vaccinationer

Hund
Valpsjuka/HCC/parvo/kennelhosta DHPPi 390 kr
Kennelhosta Pi eller KC 390 kr
Herpes 610 kr
Rabies 405 kr
Leptospiros 565kr

Katt
Kattsnuva och kattpest Tricat 390 kr
Kattsnuva Ducat 390 kr
Rabies 405 kr

ID-märkning

Chip 395 kr

Tandstensborttagning

1450-2050 kr

Progesteronprov eget labb

780 kr

Besiktning

Besiktning vuxen hund 590 kr
Besiktning vuxen katt 385 kr
Valpkull/kattkull (bes, chip, vacc) 420 kr per valp.

Röntgen

HD-röntgen 1200 kr
HD samt ED eller knä-röntgen 1500 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud 695 kr
Röntgen 695 kr

Seniorkoll

Seniorkoll hund och katt 1500 kr