Priser

Priser

Hos oss kan du betala både kontant och med kort. Är ditt djur försäkrat kan vi direktreglera kostnaderna med försäkringsbolagen.

Efter att veterinären gjort en första bedömning av hur ditt djur mår diskuterar vi tillsammans olika behandlingsalternativ och kostnaden för dessa innan vi går vidare.

Nedan följer prisexempel på våra vanligaste tjänster och ingrepp.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på telefon för mer information om priser.

Vaccinationer:

Hund
Valpsjuka/HCC/parvo/kennelhosta DHPPi 360 kr
Kennelhosta Pi eller KC 360 kr
Herpes 460 kr
Borrelia TriLyme 400 kr

Katt
Kattsnuva och kattpest Tricat 360 kr
Kattsnuva Ducat 360 kr
Rabies 360 kr

ID-märkning

Chip 360 kr
Öra (inkl sedering) katt 645 kr, i samband med op 225 kr

Tandstensborttagning

1300-1900 kr

Besiktning:

Besiktning vuxen hund 510 kr
Besiktning vuxen katt 350 kr
Valpkull/kattkull (bes, chip, vacc) 395 kr per valp.

Röntgen:

Inkl lugnande och SKK:s avgifter.
HD-röntgen 1385 kr
HD samt ED eller knä-röntgen 1815 kr

Dräktighetsundersökning:

Ultraljud 660 kr
Röntgen 660 kr

Seniorkoll

Seniorkoll hund och katt 1200 kr